Missie

Onze Missie

is om een inclusieve en inspirerende LGBTI+ Pride te organiseren in Limburg, waar mensen van alle seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en achtergronden zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. We streven ernaar om de zichtbaarheid van de LGBTI+ gemeenschap te vergroten, bewustwording te creëren en solidariteit te bevorderen. Door middel van onze Pride willen we een veilige ruimte creëren waar iedereen zichzelf kan zijn, waar we kunnen vieren wie we zijn en waar we samenwerken aan het bevorderen van gelijkheid en acceptatie.

Visie

Onze Visie

is een samenleving waarin iedereen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of achtergrond, volledig wordt geaccepteerd en gerespecteerd. We geloven in gelijkheid en het recht van elke individu om te leven en lief te hebben zoals ze dat zelf kiezen. Door middel van onze LGBTI+ Pride in Limburg willen we bijdragen aan een cultuur van inclusiviteit, waarin mensen zich vrij voelen om hun ware zelf te uiten, zonder angst voor discriminatie of veroordeling. We streven ernaar om bewustwording te vergroten over de uitdagingen waarmee de LGBTI+ gemeenschap wordt geconfronteerd, zoals discriminatie, vooroordelen en ongelijkheid. We willen educatieve en inspirerende evenementen organiseren die bijdragen aan een positieve verandering en begrip bevorderen. We willen een brug slaan tussen de LGBTI+ gemeenschap en de bredere samenleving, waarbij we de dialoog openen en vooroordelen doorbreken. Door het organiseren van een Pride-evenement in Limburg willen we de LGBTI+ gemeenschap verbinden, hun stem versterken en een gevoel van trots en empowerment creëren. We willen dat onze Pride een platform biedt voor het vieren van diversiteit, het tonen van solidariteit en het vieren van de vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van gelijkheid. Onze visie is dat een sterke en verenigde LGBTI+ gemeenschap een doortastende kracht kan zijn in het bevorderen van een inclusieve samenleving, waarin iedereen de vrijheid heeft om te zijn wie ze zijn, zonder angst of beperkingen. Samen streven we ernaar om de LGBTI+ Pride in Limburg te laten groeien en bloeien, waarbij we een omgeving creëren waarin diversiteit wordt gevierd, begrip wordt bevorderd en gelijkheid wordt nagestreefd.