Elke Bijdrage Maakt Een Verschil!

Ondersteun Limburg Pride met een donatie

Wij bij Limburg Pride zijn dankbaar voor elke donatie die ons helpt onze missie van het creëren van een inclusieve en inspirerende Pride te realiseren. Jouw financiële steun draagt bij aan de organisatie van evenementen, het bevorderen van bewustwording, en het ondersteunen van de LGBTI+ gemeenschap in Limburg. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een significant verschil.

Stort je bijdrage via een overschrijving op onze rekening met als mededeling "DONATIE LIMBURG PRIDE". Wij kunnen jammer genoeg geen fiscaal attest afleveren voor ontvangen donaties.
BE64 7340 7199 7752 - KREDBEBB

Dank voor je steun aan Limburg Pride. Jouw generositeit brengt ons dichter bij een wereld waar iedereen gelijk is en gewaardeerd wordt.