Beeldrecht Beleid Limburg Pride VZW

Laatste Revisie: april 2024


Over ons:

LimburgPride.be is de digitale representatie van Limburg Pride VZW, met maatschappelijke zetel te Hellingstraat 41, 3620 Lanaken. Deze digitale representatie wordt in dit Beleid aangeduid met de term “deze Website” of “Site”.

 

Met Limburg Pride wordt verwezen naar Limburg Pride VZW, de daarbij aangesloten organisaties, en de daaraan verbonden entiteiten. Limburg Pride is de entiteit binnen Limburg Pride VZW die deze Website verzorgt en die hierna aangeduid wordt met de termen “Limburg Pride VZW”, “Limburg Pride”, “wij”, “ons”, of “onze”. Hoewel delen van dit Beeldrecht Beleid kunnen verwijzen naar andere entiteiten binnen Limburg Pride, geldt dit Beeldrecht Beleid alleen tussen u en ons en niet tussen u en die andere entiteiten.

 

Limburg Pride neemt uw privacy serieus. In dit Beleid leggen wij uit hoe wij verzamelde gegevens van bezoekers beschermen. Mocht u nog vragen hebben over dit Beleid, neem dan contact op met ons via de link contact‘.

 

Gegevensverzameling

Dit Beeldrecht Beleid is van toepassing wanneer we uw gegevens verzamelen en/of gebruiken tijdens:

·       Deelname aan een van onze radio-, televisie- of online programma’s

·       Opnames in het kader van een van onze evenementen, projecten of wedstrijden

·       Camerabewaking op ons Pride Festivalterrein uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

·       Identiteitscontrole tijdens een van onze evenementen, projecten of wedstrijden door de organisator of gemachtigde.

·       Foto- en video-opnamen gemaakt door individuen tijdens een van onze evenementen, projecten of wedstrijden.

 

Gegevensverwerking

Limburg Pride VZW is de verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over het privacybeleid van Limburg Pride VZW is hier beschikbaar. De gemaakte en gepubliceerde opnames worden hoofdzakelijk voor communicatie-, promotie- en veiligheidsdoeleinden rond Limburg Pride gebruikt.

 

U geeft stilzwijgend toestemming tot verwerking van uw gegevens:

·       In het openbaar

o   Indien u niet het hoofdonderwerp van een opname bent, dmv het recht tot maken van sfeerbeelden

o   Indien u het hoofdonderwerp van een opname bent, dmv het poseren voor deze opname

·       Op het festivalterrein

o   Door het terrein van het Pride Festival te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door het Limburg Pride VZW netwerk en hun partners.

Camerabewaking op Limburg Pride wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke camerawetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Festival en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek.

 

Bekendmaking van gegevens aan derden

In het kader van hun doeleinden kan Limburg Pride uw gegevens o.m. delen met:

o   Media- en distributiekanalen (televisie-omroepen, kranten, websites, radio-omroepen, sociale media, drukkerijen enz.) voor communicatie- en promotiedoeleinden

o   Het publiek

o   Databanken (bijvoorbeeld Google Workspace / Google Drive) voor archiverings- en interne verwerkingsdoeleinden

o   Gerecht en politiediensten na ontvangst van een formeel verzoek.

o   Overheidsdiensten na ontvangst van een formeel verzoek.

 

Uw Rechten

Omdat het hier om uw gegevens gaat, vinden we het belangrijk dat u uw persoonlijke informatie op elk moment kan controleren. U heeft daarom een aantal rechten, die u overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Europese privacywetgeving kan uitoefenen.

Deze verklaring doet geen afbreuk aan de uitzonderingen die gelden voor verwerkingen voor artistieke en journalistieke doeleinden.

o   Recht op inzage: U heeft het recht op inzage van uw gegevens.

o   Recht op rectificatie: U heeft het recht op rectificatie van uw gegevens.

o   Recht op verwijdering: Als u wilt dat we uw gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan u uw gegevens bij ons wissen.

o   Recht op beperking: U kan ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken.

o   Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens: U kan zich verzetten tegen het verdere gebruik van uw gegevens door ons.

o   Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking op uw toestemming gebaseerd is, heeft u het recht uw toestemming in te trekken.

 

Gegevensbewaring

Al onze opnames in het kader van onze evenementen, projecten of wedstrijden worden onbeperkt in de tijd bewaard in onze archieven. Andere (persoons)gegevens verbonden aan uw deelname aan onze of andere opnames worden niet langer bewaard dan nodig is voor het vooropgestelde doel.

 

Inzage in gegevens

Individuen die hun bovengenoemde rechten willen uitoefenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR), dienen contact op te nemen met de Limburg Pride VZW Data Protection Officer via de contact‘-link. Vermeld in het onderwerp “Privacy” en dien uw verzoek in.

 

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze Website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen dit Beeldrecht Beleid naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u dit Beeldrecht Beleid met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

 

Bescherming van de privacy van kinderen

Kinderen en minderjarigen zijn kwetsbare individuen. Daarom schenken wij extra aandacht aan hen in het kader van opnames. Dit doen we onder meer door minderjarigen niet het hoofdonderwerp te maken van onze opnames of uitsluitend mits hun ouder of voogd akkoord gaat met hun deelname.

 

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze Website, laat dit dan aan webmaster services weten via de contact ‘-link.